Nemo Transport AS, Engan 38, 7290 Støren

974 27 540

post@nemo-transport.no

        

Velkommen til Nemo Transport AS

Vi er et transportselskap som holder til på Støren
i Sør-Trøndelag.
Selskapet har to hovedvirksomheter:
Varetaxi / stykkgodstransport på strekningen mellom Trondheim og Oppdal.
Bulk- og sekketransporter for Felleskjøpet Agri i Trøndelag.
Levert av