VÅRE VERDIER


VÅRE VERDIER


Nemo Transport AS skal være en verdibasert virksomhet.

Vår visjon

En sikker og bærekraftig transport

Våre verdier

  • Ansvarlig
  • Kompetent
  • Offensiv
  • Bærekraftig

Disse verdiene skal ligge til grunn for de målene vi setter oss og den virksomheten vi utøver!

verdier-nemo